نکات اخذ نوبت حضوری

  • برای ویزیت حضوری نوبت های خالی از ساعت نوزده روز قبل در این صفحه نمایش داده می شوند.
  • اطلاعات بیمار را به درستی وارد کنید.
  • مبلغ پرداختی به عنوان بیعانه پرداخت می گردد و مابقی متناسب با نوع بیمه شما در مطب اخذ خواهد گردید.
  • زمان تعیین شده، زمان حضور شما در مطب است، برای ویزیت پزشک حداقل یکساعت انتظار در نظر بگیرید.
  • با در نظر گرفتن ترافیک و... برنامه ریزی کنید حتما یک ربع پیش از زمان تعیین شده در مطب حضور داشته باشید.
  • بعد از ارسال اطلاعات و پرداخت، نوبت از طریق پیامک به شماره موبایل ثبت شده ارسال می گردد.

سوالات متداول در اخذ نوبت حضوری

چگونه می توانم نوبت حضوری بگیرم؟

مریض های ثابت دکتر حلبیان به صورت روتین نوبت بعدی خود را پس از هر جلسه ویزیت اخذ می کنند، اگر به هر دلیل یکی از نوبت های تنظیم شده لغو گردد از طریق همین سایت، بخش نوبت حضوری در دسترس قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد می کنیم اگر نیاز به مشورت فوری با دکتر دارید از طریق آیتم مشاوره انلاین اقدام نمایید.