آدرس:   اصفهان - خیابان شمش آبادی - جنب مادی نیاصرم (کوچه فروهر) - ساختمان ایران زمین - طبقه سوم